TR | EN
Öğretim Amaçları

Matematik-Bilgisayar Programının Öğretim Amaçları, FenEdebiyat Fakültesi’nin vizyon ve misyonuna uygun olacak şekilde, paydaşların gereksinimleri doğrultusunda belirlenmiştir.

Buna göre mezunlarımıza

ÖA1.Matematiksel düşünme, akıl yürütme, sorgulama, irdeleme ve çözüm üretme becerisinin kazandırılması

ÖA2. Modern matematiğin farklı anabilim dallarındaki temel kavramların öğretilmesi

ÖA3. Matematiksel bilgilerin, kuramsal ve uygulamalı olarak öğrencilere kazandırılması

ÖA4.Alanlarında bağımsız olarak araştırma-geliştirme yapma becerisinin kazandırılması

ÖA5. Analitik düşünceyi özümsemiş, kendi işini kurabilecek, girişimci uygulamaya yönelik matematikçilerin yetiştirilmesi

ÖA6. Bilgisayar Bilimleri dersleriyle bilişim teknolojilerinin altyapısını oluşturan modern çağa ayak uydurabilen bilgisayarcıların yetiştirilmesi

ÖA7. Çeşitli bilgisayar dersleriyle yazılım konusunda gereksinimleri karşılayabilen üretici matematikçilerin yetiştirilmesi

ÖA8. Matematik bilgilerini kullanarak bilgisayar programları geliştirme ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisinin kazandırılması

ÖA9.Bilgisayar alanında ilerleyecek öğrencilerin gelişimi için tüm alanı kapsayacak şekilde gerekli bilgi birikimin oluşturulması

ÖA10. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri karşılaştığı problemlere uygulayarak çözüm üretebilmesi

ÖA11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle günün koşullarına bağlı olarak, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yenileyebilmesi

ÖA12.Öğrencilere etkin iletişim kurma ve takım çalışması yürütme becerisinin kazandırılması

ÖA13. Öğrencilere iş hayatlarında mesleki ve etik ilkelere uyma bilincinin kazandırılması

hedeflenmiştir.