TR | EN
Bölüm Hakkında

Sanatın, fennin, tekniğin ilerlemesi, fikirlerin, deneylerin birbirlerine eklenmesi ile olur. Modern Matematik herhangi bir problemin çözüm yollarını tespit eden ve geliştiren bir aksiyomatik metottur. Bu fikirleri somut düşünceye uygulatır. Böylelikle diğer bilimlerin de öğrenilebilmesi için matematik bir giriş kapısıdır. Kuruluşundaki keskinlik, düşünme tarzındaki tutarlılık ve ispatların geçerli olması ile matematiğin diğer bilimlere temel oluşu onun evrenselliğini temsil eder.
Kalkınmayı sağlayabilmek için matematiğin öğrenilmesi bir vazifedir. Böylece, doğru hüküm verebilme, ilmî düşünme yollarını öğrenip uygulamaya geçirebilme, müspet düşünce ilkesini benimseme, ilmî metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemlere çözüm metodu geliştirme, çözme, neticeleri değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme, orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme, alanındaki kalite süreçlerini dikkate alarak neticeleri değerlendirme ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme, alanındaki güncel gelişmeleri ve çalışmaları, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme, bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme, matematiğin temel kazanımları olarak sayılabilir.
Bilgisayar biliminin temel hedefi, bilgisayarlar ve bilgisayar yazılımlarının karmaşıklığını en aza indirerek yeni yazılım metodları, algoritmalar ve donanımların geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Hayat boyu öğrenme çerçevesinde geçmişten gelen güçlü teori ve tecrübelerin bilgisayar bilimi içerisinde kullanılarak çağın problemlerine çare aramak yine temel bir hedeftir. Ayrıca Bologna sürecinin sekiz ana yeterliliğinden ikisi olan matematik ve bilgisayarı bir arada kullanarak ülke değerlerine yardımcı olmak bilim dalının bir diğer hedefidir. 
Algoritmik düşünceyi geliştirmek, araştırma ve incelemeye yönelmek, problem tespiti ihtiyaç analizi, sosyal kültürel ve güvenlik gibi ülke menfaatlerinde bilgisayar teknolojilerini kullanmak, düşünebilen ve analiz edebilen, karşılaştığı problemlere çözüm getirebilen bilişim uzmanları yetiştirmek bilgisayar bilimleri bilim dalının hedefleri arasındadır.